Vi ønsker innspill til hvordan lokalsamfunnene rundt om i Norge skal se ut i framtida.

I tillegg til å komme med egne innspill, kan du gi uttrykk for hva som er viktig og ikke så viktig for deg blant de forslagene som allerede har kommet inn.

Vi leser alle forslagene, og tar dem med oss når vi skal utforme vår kommunalpolitiske plattform som skal vedtas på landsstyremøtet vårt i slutten av september.

Kommunepartiene våre leser innspillene og tar dem med i sitt lokale programarbeid.

Ditt innspill kan forandre hverdagen i din kommune. Bruk muligheten til å fortelle oss hva som er viktig for deg.